Thursday, 27 August 2015

ఔషధమును సేవించునపుడు పఠించు మంత్రము

మన భారతీయ సంస్కృతి ఎంతో  గొప్పది. మనం వేసుకునే ఔషధాలను, మనకు వైద్యం చేసే వైద్యుణ్ణి  కూడా గౌరవిస్తాము. మనం వేసుకునే మందులు చక్కటి ఫలితాలను ఇవాలన్నా, రోగము త్వరగా నయం అవ్వాలన్నా, మణులు వేసుకునే సమయం లో ఈ మంత్రం పఠించండి;మీ...అనామిక....

No comments: