Tuesday, 13 March 2018

శ్రీ హనుమంతుని ద్వాదశ నామములు

రామ భక్తుడు, అంజనీ సుతుడు, మహాబలవంతుడు అయిన హనుమంతుని ఆరాధన పిల్లల నుండి పెద్దల దాకా అందరికి మేలు చేస్తుంది. ఎలా స్తుతి చేసినా, పూజ చేసినా స్వామి తప్పక అనుగ్రహిస్తాడని ప్రతీతి.

మీ కోసం శ్రీ హనుమంతుని ద్వాదశ నామములు;
శ్రీ హనుమంతుని ద్వాదశ నామములు

ఈ  ద్వాదశ నామములు రాత్రి నిదురించే ముందు మరియు, ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తప్పక పఠించాలని మన పెద్దలంటారు. 

రాత్రి నిదురపోయే  ముందు పఠిస్తే  దుఃస్వప్నములు రావని, ప్రయాణం  చేసేటప్పుడు పఠిస్తే  కార్యసిద్ధి , క్షేమంగా ప్రయాణం సాగుతుందని అంటారు.  

మీ...అనామిక....

No comments: